Tilbage til forsiden

ANMELDELSER
På denne side bringer jeg dels anmeldelser af mine egne bøger, dels anmeldelser af andre bøger, som jeg har fundet relevante.
Bøgerne anmeldes enten af mig selv eller af gæsteanmeldere.

BEMÆRK:
Flere og flere boganmeldelser ligger på enten www.abeloneglahn.dk  bloggen eller på www.mikronet.dk

Klik på denne linie for at komme til anmeldelser af Dit Professionelle netværk, udkommet 2004

Klik på denne linie for at komme til anmeldelser af Frie Agenter, udkommet 2002, revideret marts 2005

Øvrige bøger:
Liz Farrelly og Michael Dorian: The art og saying hello - business cards
Kit Sanne Nielsen: Fortællinger i organisationer - Narrativ praksis
Teten, Fisher, Allen: The Five Keys to Building Business Relationships Online
Frishman and Lubin: Networking Magic
Etienne Wenger: Praksisfællesskaber
Peter Horn: Branding 
Bach Jensen og Fisher Harder: e-branding
Klavs Kjøller Netværk- magtmisbrug for begyndere 
Jon Warner: The Networking Pocketbook

12. marts 2005
Liz Farrelly og Michael Dorian: Business cards - The art of saying hello 
Af William Abrahamsen

Med udgangspunkt i , at ”du er dit visitkort”, har Liz Farrelly og Michael Dorian samlet en masse visitkort i tidens løb. Og ud fra det mantra, at man skal kunne bruge visitkortet som en repræsentant for dig og det ,du kan tilbyde, har de valgt i denne bog at samle de flotteste, frækkeste, mest kreative og mest outrerede visitkort, de er stødt på i tidens løb.
    Bogen er god til at vise, hvordan man kan tænke uden for rammerne, som er ”nedsat” for visitkort. Der leges med printet, materialet, formatet, budskabet og personligheden. Bogen illustrerer, hvor meget et visitkort kan fortælle om dets ejer og dennes erhverv, hvordan et visitkort kan være personligt uden at være for intimt, hvordan man kan vise sin vare bedst eller sjovest muligt. Kunstnere som bruger deres visitkort som galleri, firmaer der har billeder af deres ansattes øre på de forskellige visitkort ,og genbrug af gamle visitkort er bare nogle af de ideer, der bliver fremstillet i bogen.
    Udover billederne af visitkortene er der information om designeren eller fotografen, hvilket firma eller hvilken person, der står bag og noget information om ideen, tanken, udformningen, materialet og designet af visitkortet.
    Det værste, der kan ske, hvis man læser bogen, er, at man bliver inspireret, underholdt og har muligheden for at revurdere sit eget visitkort.
Business cards - the art of saying helloisbn:1 85669 386 4 Laurence King publishing

11.januar 2005:
Kit Sanne Nielsen: Fortællinger i organisationer - Narrativ praksis

Af Karen Lumholt, journalist og konsulent
 (citat kun tilladt med kildeangivelse og efter aftale med Karen Lumholt)

En mellemleder sidder fast i en skræk for ikke at være god nok som leder og samtidig i en ærgrelse over at hun endnu ikke har vist verden, hvor god hun egentlig er. Igennem nogle seancer med konsulenten, taler hun sig ind til sin egen, rige historie, og hér henter hun inspiration og kraft til at vide og vise hvem hun er, som leder. Hun skaber igennem sin fortælling den røde tråd, meningen med det hun laver, og henter herigennem autoritet og power. 
   
Det handler om ordenes kraft, om hvordan de konstruktive fortællinger kan skabe motivation og forvandling. På lederniveau og i medarbejdergrupper. Og det handler om de problematiske fortællinger, der kan ødelægge og forspilde masser af ressourcer. Med problematiske menes ikke historier, som er skadelige for virksomhedens image – men historier, som gør ledere eller medarbejdere handlingslammede. 
   
Kit Sanne Nielsens pointe er dog på ingen måde, at de problematiske fortællinger skal forties – tværtimod, de skal frem i lyset og ud af skabet. De gør nemlig mere skade inde i skabet. Men samtidig med at de grimme historier skal ud i lyset og have navn og dato, skal de konstruktive fortællinger have masser af luft og lys, så de kan brede sig og blive stærke og dominerende. Og det får de ved hjælp af de spørgeteknikker og processer, som Kit Sanne Nielsen beskriver indgående i bogen ’Fortællinger i organisationer – Narrativ praksis’. 
   
Meget kort fortalt handler den narrative praksis om, at der i alle organisationer findes mange historier om begivenheder, ledere og medarbejdere. De er sande, når de har betydning. Nogle af dem er dominante historier, andre er såkaldt alternative historier. Når en situation er fastlåst, handler det om at åbne for de alternative historier, som lever i skyggen af de dominante. Hvis en medarbejder eller en leder sidder fast i en negativ rolle, arbejder man med bevidst at gøre de historier, som giver overskud og handlemuligheder, ”tykkere”. Dvs. italesætter dem, forstørrer dem, fylder på dem med flere eksempler, spørger ind til detaljerne i dem, altså gør dem ”tykkere”.  I beskrivelsen af disse processer er bogen meget stærkt forankret i en etik, hvor konsulenten er loyal over for den givne medarbejder- eller ledergruppe, men uden at ”holde med nogen”. En meget svær, men mulig balance, hvor de konstruktive historier altid er dem, der åbner op for muligheder for de involverede mennesker.
Ikke et ord om branding
Det er ikke en bog, der handler om storytelling i branding-strategi, ej heller om storytelling i strategisk ledelse. Fokus er helt entydigt rettet mod medarbejdere og ledere, mod human resources. Og det er godt, for det er et overset område i storytelling-litteraturen, at historiefortælling kan have en kolossal effekt på medarbejdernes trivsel og samarbejde, på kommunikationen mellem leder og medarbejdere, og mellem medarbejderne indbyrdes. 
   
Bogen kan være svær at læse, både fordi den indimellem er sjusket i sin sprogbrug og fordi den i visse kapitler er meget akademisk. Men praksiseksemplerne er så gode og tankevækkende og forfatterens brændende engagement og indsigt i menneskelige processer så stort, at man tilgiver de svage punkter. Desuden tror jeg, Kit Sanne Nielsen bidrager med en indsigt i den psykologiske side af storytelling, som man ikke lige falder over andre steder. 
   
Hvis man interesserer sig for fortællingens enorme kraft - og giver sig tid til at komme ind i terminologien og bære over med sproget - så er det lige så godt at læse ”Fortællinger i organisationer” som at gå på et dyrt kursus.
---
12.november 2004
The Five Keys to Building Business Relationships Online

af David Teten with Donna Fisher and Scott Allen
http://www.onlinebusinessnetworks.com/books.htm 

Fabelagtig god bog, der hentes på nettet for 14 dollars. Bogen gennemgår i utrolige konkrete og praktiske detaljer hvordan og hvorfor man skal netværke på nettet, og hvordan man kan udnytte nettets muligheder til markedsføring. Stærkt anbefalelsesværdig for den, der vil gå ud over traditionel netværkning og kan se netværk på net som investering, ikke et tidsspilde. Det handler om at forstå karakteren af denne disciplin og opdage genveje og fordele, som de fysiske netværk ikke har. Gennemgår bl.a. brugen af en weblog ( se også under punkt 8.) og hvordan man bruger social netværks teknologier som LinkedIn mv.
Anmeldelse: Abelone Glahn

Networking Magic
Frishman & Lubin
http://www.networking-magic.com 

En typisk amerikansk bog om at netværke. mange gode praktiske råd til begynderen, blandt andet om hvordan man gør op om man vil investere i et netværksmøde og derfor forberede sig til det, eller om man investerer sin tid bedre i at blive hjemme. Der er ikke meget nyt under solen for den, der har læst mange netværksbøger, men den er sjov, fyldt med gode eksempler og meget amerikansk.
Anmeldelse: Abelone Glahn

7. september 2004
Praksisfællesskaber
Etienne Wenger 
Hans Reitzels Forlag

Bogen beskæftiger sig primært med det praksisfællesskab, der udspiller sig på arbejdspladsen, men også i andre livssammenhæng, som den enkelte indgår i. Menneskelige ressourcer og kompetencer skaber værdier på en arbejdsplads via medarbejdernes motivation, kreativitet og problemløsning. Bogen er rettet mod dem, der interesserer sig for læringsteorier både i erhvervsliv og i pædagogisk forskning. Bogen er senere fulgt op af den mere handlingsrettede Cultivating Communities of Practice, men den er desværre ikke på vej på dansk - endnu !
Anmeldelse: Abelone Glahn

17. juni 2004
Branding 
Peter Horn
Børsens Forlag
En grundig og yderst relevant gennemgang af, hvordan man skaber sit eget varemærke og bliver synlig, hvad enten man er fastansat, søger job i en ny virksomhed og skal markere sig der, eller er selvstændig. Spækket med konkrete og illustrative eksempler, og letlæst med plads til egenrefleksion. Lidt mange gentagelser, især om vigtigheden af selv at skrive, performe, markere sig. Selvfølgelig handler branding om dette, men ind imellem virker det som gentagelse af allerede givne oplysninger, når de samme argumenter bruges i forskellige sammenhæng.
Anmeldelse: Abelone Glahn

e-branding
Morten Bach Jensen og Louise Fisher Harder
Gyldendal
Bogen, der er baseret på en kandidatafhandling fra IT Universitetet, falder i tre dele, afklaring af begrebet virksomhedsbranding, webmediers muligheder, og en mere praktisk orienteret del, der beskriver en metode til at brande sin virksomhed. Sidste del redegør for e-branding i Danmark med konkret eksempel i to virksomheder.
   
For frie agenter er bogen interessant, fordi en del af rådene også kan overføres på, hvordan den enkelte markedsfører sig selv på nettet, men bogen er klart rettet mod større virksomheder. Bogen er ikke nødvendigvis nem at læse, hvis man ikke er akademiker, men når forfatterne begynder at give sig selv lidt frirum til at beskrive for eksempel gode råd, er den en hel del lettere at læse for ikke-fagpersonen.
Anmeldelse: Abelone Glahn

Netværk- magtmisbrug for begyndere 
Klaus Kjøller 
Borgens forlag
"Et netværk er to eller flere personer, der skylder hinanden en tjeneste". Hvis man accepterer denne definition, som forfatteren bruger, kommer man lettere igennem bogen, der beskriver de mere mørke sider ved netværk, både misbrug, forkert brug og brug, som jeg nok vil mene er kørt efter "Whats-in-it-FOR-me-princippet" i stedet for "What-in-it-OF-me". Personligt har jeg en lidt anden opfattelse af, hvad det vil sige at netværke, men det glæder mig, at Klaus Kjøller også mener, at forudsætningen for at kunne netværke er, at man er i stand til at dele og i øvrigt opfører sig anstændigt. Der er ikke megen altruisme i hans bog, men til gengæld en del metode og masser af tankevækkende eksempler på menneskers adfærd, når de går efter egen fordel.
Anmeldelse: Abelone Glahn

August 2004:
The Networking Pocketbook

Jon Warner: The Networking Pocketbook. Management Pocketbooks. www.pocketbook.co.uk. 104 sider.

Engang imellem kan man være godt træt af at læse tykke teoretiske bøger på engelsk om netværk. Især dem, der forsøger at definere hvad netværk er over de første 30 sider af indledningen.
    Nogle gange ville man bare ønske, forfatterne ville komme til sagen og give en hurtig lille opskrift på, hvordan man gør. Sådan en kan man finde i The Networking Pocketbook, der som navnet antyder er lige præcis sådan en, man kan stikke i baglommen og læse på en rejse. Jeg fik bogen af en bekendt, der fandt den i en lufthavnsboghandel og læste den på vej hjem til Danmark.
    100 sider er den på, rigt illustreret med både diagrammer på, hvordan netværk kan opfattes som en pyramide, hvordan man kortlægger netværk, og med tankevækkende og morsomme personbeskrivelser af typer, man møder på nettet.
    Bogen er uhyre instruktiv og tager læseren igennem fire faser, den afklarende fase, den investerende fase, den vedligeholdende fase og den fastholdende fase.
    Særligt vægt lægger forfatteren på den afklarende fase, som sandelig også er den væsentligste for at effektivisere sin networking. Pyramiden illustrerer hvordan man researcher for at finde potentielle kontakter blandt de mennesker, man kender. I bunden lægger Warner dem, der måske kan hjælpe dig, ovenpå dem, der lever op til de krav du selv har sat for dem, du vil netværke med (især krav til, at man både giver og tager). Ovenpå igen de mennesker, som så også i praksis evner både at give og modtage, og ovenpå igen dem, der gerne stiller op for netop dig og opfordrer dig til at deltage i deres netværk. Øverst er den egentlige netværkspartner, som du kender og ofte kontakter for at få eller give støtte. 
    Pyramiden kan bruges til at kategorisere tilknytningen mellem dig og dine kontakter, så du ikke bruger en forkert måde at tilnærme sig kontakten på, men med det samme er klar over hvor i pyramiden personen befinder sig, og hvilke tiltag du derefter skal gøre, for at få personen tættere ind i dit netværk. Jon Warner betragter netværk som eventyr og mener, at man skal behandle alle møder og events som eventyr, hvor man er en form for opdagelsesrejsende. Hans tese er, at man aldrig ved, hvornår et møde resulterer i kontakt, så derfor skal man altid være velforberedt, smilende og åben. Det når man længst med.
    Den investerende fase gennemgår opbygning af visitkort, elevatortale, spørgeteknik og især lytteteknik (den gode netværker lytter ofte mere end han eller hun taler), og slår kraftigt til lyd for, at man følger sine ord op med handling, overholder aftaler og løfter, man har givet under en samtale.
    Den vedligeholdende fase anviser veje, hvorpå man systematisk holder kontakten, selv er den, der skaber lejligheder til at mødes og udveksle informationer og opfodrer til, at man både dagligt og med et fast system følger op. Ikke at man skal overdænge kontakterne med henvendelser, men snarere finder et system, så man vedligeholder et passende antal kontakter uden at netværke sig ihjel. Det er en uvane at netværke med for mange, mener Jon Warner. Man ender med at smøre sig selv ud for tyndt på for mange områder, og man mister troværdighed.
    Den sidste fastholdende fase fortæller om hvordan man fastholder momentum og giver plads til andre, udvikler gode lyttekanaler og er vedholdende uden at være anmassende.
    Jon Warner er forfatter til en bred vifte af managementbøger, og denne lille kvikke bog indgår i en serie af pocketbooks med emner, der også dækker coaching, salgsteknik, mødeteknik mm.
Anmeldelse: Abelone Glahn (også bragt i nyhedsbrevet Relavison)

Anmeldelser af Dit Professionelle netværk

Berlingske Tidende Karriere 26.maj 2004
Flemming Poulfeldt, professor i ledelse, strategi og videnledelse ved CBS skriver bl.a.: Der er tale om en lille relativ hurtigt læst bog. Den er velskrevet og omfatter både kendte positioner fra netværksregi og en række gode og praktiske råd for personlig netværksudvikling, hvad enten det er i det fysiske rum eller det virtuelle rum. Og hvis blot et af bogens enkle budskaber om balance mellem det at bidrage og det at modtage ihukommes, har bogen skabt en værdi.

Tidsskriftet NDialog, Netværk Danmark, redaktør Lars Rasmussen skriver bl.a.:
For første gang på dansk er der kommet en kontant og lettilgængelig guide i, hvordan man med fordel håndterer sit professionelle netværk....Den anden del er mere unik, da den handler om virtuelle netværk, om god netetikette, om livsfaser i communities samt om forskellige former for motivations og belønningssystemer. Bogen kommer flot rundt om temaet og har inddraget relevante eksempler og alligevel er den lille og overskuelig.

Hør interview med Abelone Glahn i DR-P1 programmet Vita, vært Mette Starch 18. maj 2004.


Freelancer.dk Heidi Nygaard Holm skriver bl.a.:
Bogens første del inspirerer dig til, hvordan du opbygger et netværk – for eksempel på kurser og konferencer – og hvordan, du drager bedst mulig nytte af det. Derudover giver bogen svar på, hvorfor netværk er vigtige, hvordan du synliggør dig selv i dit netværk, og hvordan du overhovedet får mod på at netværke – det er nemlig sværere for nogle personlighedstyper end for andre. Men en forudsætning for et godt netværk er, at du både kan give og modtage, og at du er ferm til at pleje dit netværk og udvide det med nye mennesker.
    Den sidste det af bogen omhandler de netværksgrupper, som mødes online. Forfatteren beskriver idéen bag de virtuelle netværk, og deler samtidig rundhåndet ud af teoretiske redskaber, der hjælper dig med at oprette og vedligeholde onlinegruppen og med at håndtere den tekniske side af netværket.
    Bogen er letlæst og illustreret med vittige tegninger. Samtidig rummer den ud over teorien en masse konkrete eksempler på netværk. Den er et must for begyndere i kunsten at netværke – men den kan også fungere som et lille opslagsværk for de mere garvede netværkere.
Læs hele anmeldelsen her

BT, Job og liv 9. maj 2004:
Bogen er et særdeles brugbart indspark til dem, der vil mere end trække på tilfældighederne, når det gælder netværk.

Sanni Grych, leder af Dansk læringscenter om netværk, Relavision:
    Der er meget at øve sig på for at være en god netværker, og indtil nu er der kun meget få bøger om netværk på dansk, så denne helt nye bog om professionelle netværk er yderst velkommen. Mit håb er, at bogen kan give sit bidrag til, at den generelle viden om netværk kan udvikles, så vi alle bliver bedre til at give og modtage. At give og tage er også en grundlæggende forudsætning for netværkere, som bogen indleder med at fortælle om. I øvrigt fortsætter citatet ovenfor med opmuntringen: ”Vær ikke bange for, at du ikke har noget at tilbyde. Du har dig selv, og det er rigtig meget.”
    For nybegyndere inden for netværk bør bogen være den første dansksprogede bog man går i gang med at læse. For rutinerede netværkere giver bogen også gode tip, og om ikke andet får man opfrisket sin viden og dermed checket, om der er noget, man kan gøre bedre.
    Det lille handy format gør bogen let at tage med sig, og trods de 192 sider er bogen meget let læst. Den er utrolig velskrevet og frisk i sproget. En bog som Erhvervs-Danmark har godt af.
Læs hele anmeldelsen her